Photos by: Angela Tellier

Ngrane en YFK Marketing

Published on October 19, 2018

Dat Ngrane bedrijven ondersteunt met alles op het gebied van online, is bekend. Maar Ngrane doet meer. We zijn er ook voor ons netwerk van freelancers. Daarom lanceerden we Fortefor: hét platform voor en door freelancers. Het platform staat, maar hoe zetten we het in de markt? YFK Marketing ondersteunde ons met de merk-, doelgroep- en productpositionering.

Het merk

YFK Marketing hielp ons het verhaal achter het merk te onderzoeken: wie is Fortefor? Aan de hand van een aantal scherpe vragen die YFK ons stelde, kwamen we achter de identiteit van het merk. Samen formuleerden we de merkpositionering van het platform.

De bril

In een interactieve sessie met Ngrane, YFK Marketing én de freelancers als toekomstige gebruikers, werd dieper ingegaan op de inhoud van het product Fortefor. Wie zijn de doelgroepen en wat verwachten zij? In hoeverre sluit het huidige Fortefor hierop aan en wat kunnen we verbeteren? Dat waren vragen die we na afloop van de sessie beantwoord wilden hebben.

From scratch

Die bril van de doelgroepen bleef nog even op. Want we wilden ook weten in hoeverre Fortefor nu al aansluit bij de behoeftes en welke functionaliteiten Fortefor nog zou kunnen toevoegen. Daarbij keken we niet naar het huidige platform, maar begonnen we from scratch met het bepalen van productwensen van beide doelgroepen. Prioriteren is hierbij onmisbaar: we stelden vast met welke van de bedachte functionaliteiten we doorgaan en welke uitkomsten just nice to have zijn.

Wat vonden we van deze opdracht?

Twee doelgroepprofielen en een uitgebreid productprofiel, dat is wat de sessie opgeleverd heeft. Met de hulp van YFK Marketing heeft NGRANE nu duidelijk voor ogen in hoeverre er een fit is tussen de freelancers, opdrachtgevers en het product Fortefor. De uitkomsten van de sessie zijn inmiddels verwerkt in het platform: Fortefor is up and running.

Benieuwd? Kijk op www.fortefor.com

Sharing is caring


About the author

Nicole Boelens

Chef content is how she’s known by clients from her agency YFK Marketing. Nicole loves to get to know target groups better. So it’s not very surprising that she chose the marketing world to work for. Copywriting and content marketing is an important part of her specialty, but she can become very enthousiastic about implementing (digital) marketing strategies too. Disciplined, down to earth and accurate: that’s how Nicole rolls.